BIBLIA – adevarata Credinta

 

 

1. Despre Sfânta Scriptură şi Credinţa adevărată

2. BIBLIAROM pune la dispoziţie Biblii româneşti pe cele mai cunoscute site-uri străine

3. Pentru dezvoltatorii de module biblice din România

 

 

 

1. Despre Sfânta Scriptură şi Credinţa adevărată

 

       Biblia este un univers aparte. Ea este neîndoielnic cea mai importantă Carte a umanităţii, fiindcă între coperţile ei se află cuprins Adevărul de necontestat – dar adesea atât de puţin înţeles – al Cuvântului lui Dumnezeu. Acest adevăr, deşi poate fi supus unor interpretări diverse, iese mereu la iveală. Poate că tocmai în multitudinea înţelesurilor adevărate pe care le are stă puternica forţă de pătrundere spirituală a Cuvântului dumnezeiesc. De aici se naşte Credinţa care a însufleţit atâţia oameni sfinţi, de la proorocii Vechiului Testament, la Martirii primelor secole creştine, şi până la cuvioşii călugări isihaşti ai vremurilor din urmă. Cu toţii, chiar dacă în timpurile lor nu au avut la îndemână o versiune cuprinzătoare a Sfintelor Scripturi, cu toţii au fost însă luminaţi de flacăra nestinsă a Cuvântului lui Dumnezeu.

       Noi, cei de astăzi, avem la dispoziţie lumina întreagă a dumnezeieştii Scripturi: în vremea noastră, Biblia este bine structurată şi de multe ori, adnotată cu referinţe sau chiar comentată. Dar ochii multora din noi se fac că nu văd. Citim tot felul de ziare, cărţi şi reviste, dar când e vorba de Biblie, "nu prea avem timp"...  Bineînţeles că nu toţi sunt astfel, dar pentru aceia care sunt, am un sfat: este păcat să trecem prin viaţă fără să parcurgem Cartea cea mai de seamă a omenirii sau, cum i se mai spune de către cei ce au citit-o, Cartea cărţilor !...

 

                                                                                 Înapoi sus

 

 

2. BIBLIAROM pune la dispoziţie Biblii româneşti pe cele mai cunoscute site-uri străine

 

       Istoria tehnologică a umanităţii are o vechime de câteva mii de ani. Dar de‑abia în secolul trecut s‑au făcut paşi importanţi în îmblânzirea electricităţii şi, cu voia lui Dumnezeu, oamenii au putut cunoaşte binefacerile acesteia. Calculatorul şi Internetul fac parte dintre aceste binecuvântate izbânzi ale tehnologiei moderne. Cu ajutorul lor, oamenii şi‑au lărgit şi diversificat perspectiva cunoaşterii şi a informaţiei. Din nefericire, departe de a fi folosit aşa cum ar trebui, Internetul oferă şi tentaţii puerile, divertismente de tot felul, unele de‑a dreptul îndoielnice, ca să nu spunem altfel...

       Dar tot Internetul – prin strădaniile unor oameni de bună credinţă – ne pune la îndemână posibilitatea de a aprofunda cunoştinţele noastre despre divinitate şi despre Credinţa cea veşnic vie şi adevărată. După cum am spus mai devreme, Credinţa se întemeiază pe adevărul Cuvântului revelat al lui Dumnezeu, care este Sfânta Scriptură. Îndemnaţi de Duhul Sfânt, câţiva oameni harnici şi credincioşi au pus la punct software-ul necesar studierii şi lecturii aprofundate a Scripturii. Acest software face posibilă citirea comparată a mai multor versiuni biblice, precum şi a comentariilor şi lexicoanelor aferente. Toate aceste materiale de studiu (Biblii, dicţionare şi comentarii) se numesc în limbaj de specialitate "module". Ele se instalează pe interfaţa programelor principale, putând fi apoi consultate individual sau în paralel. Există mai multe astfel de aplicaţii destinate lecturii şi studiului biblic. Dintre ele, cele mai cunoscute – şi în plus gratuite – sunt bibliotecile de studii biblice "SWORD", "e-Sword" şi "Theophilos". Cu ajutorul lor, cei dornici să‑şi aprofundeze cunoştinţele despre Biblie vor avea acces la module scrise în aproape toate limbile lumii, printre care şi în limba noastră românească.

       Celor însetaţi de Cuvântul lui Dumnezeu şi îndrăgostiţi de Sfânta Scriptură, le recomandăm site-ul BIBLIAROM ( http://bibliarom.angelcities.com ), unde vor găsi majoritatea locaţiilor de unde pot să descarce programe şi module în limba română, precum şi în multe alte limbi. BIBLIAROM este un site tânăr, în căutare de sponsori. Cei ce pot şi doresc să contribuie prin donaţii la buna activitate a acestui site, mă pot contacta la adresa: bibliarom@yahoo.com (pentru Catalin).

       Tuturor celor ce vor parcurge acest site pentru a găsi Biblii în format electronic, le urez drum bun pe calea dumnezeieştilor învăţături !

 

                                                                                 Înapoi sus

 

 

3. Pentru dezvoltatorii de module biblice din România

 

       Majoritatea celor ce navighează pe Internet se mulţumesc să treacă de la o fereastră la alta, fără a dobândi vreun folos sufletesc din aceasta. Această activitate nu‑I este închinată lui Dumnezeu şi, în anumite cazuri, se poate dovedi chiar dăunătoare celor ce o practică, dacă se întâmplă să nimerească pe vreunul dintre acele site-uri de joasă calitate morală...

       Mai sunt însă şi oameni pentru care Internetul este un instrument de muncă în serviciul Domnului Dumnezeu, o poartă spre iluminarea sufletului şi spre dăruirea creştină. Asemenea oameni nu se mulţumesc doar să consume valori spirituale, ci unii dintre ei aduc ofranda muncii lor Domnului Dumnezeu, devenind ei înşişi creatori de valori ale spiritului uman. Printre aceştia se numără şi programatorii de module biblice. Din păcate, în România sunt puţini astfel de programatori, şi asta nu din lipsă de evlavie sau de traduceri biblice, ci în primul rând din lipsa de informare.

       Munca de dezvoltator de module biblice nu presupune cunoştinţe în domeniul programării pe calculator, ci mai ales dorinţă şi perseverenţă în transcrierea electronică a textelor biblice. Nu este o muncă prea complicată – însă nici uşoară –, putând fi chiar plăcută pentru cei care dau dovadă de multă credincioşie.

       Dacă printre cei ce citesc aceste rânduri se află unii oameni inimoşi, însufleţiţi de adevărata Credinţă, care ar vrea să Îi dedice lui Dumnezeu măcar o parte din timpul lor liber, aceştia pot încerca să devină ei înşişi creatori de module biblice, făcând astfel un gest care le va aduce în timp mari satisfacţii morale. Dacă vă simţiţi în stare să faceţi o astfel de muncă, fiţi chiar dumneavoastră unul dintre aceştia !

       În cazul în care vă hotărâţi, trebuie să ştiţi că organizarea este foarte necesară, ca să nu se întâmple să lucrăm mai mulţi la exact aceleaşi texte, făcând şi unii şi alţii aceeaşi muncă. În acest scop, am creat un grup al dezvoltatorilor de module biblice din România. Puteţi adera gratuit la grupul nostru, accesând adresa aceasta sau copiind în bara de adrese a browserului dvs. următoarea locaţie: http://groups.yahoo.com/group/biblical_modules_developers_from_Romania . Deci, mai întâi trebuie să aderaţi la grup. Acolo veţi afla mai multe detalii în ceea ce priveşte modul de fabricare al modulelor, precum şi organizarea.

       Dacă posedaţi versiuni vechi ale Bibliei în limba română, este foarte bine. Dacă nu, va trebui să vi le procuraţi singuri.

       Unele versiuni ale Bibliei româneşti (cum ar fi Biblia bizantină, autorizată actualmente de Sf. Sinod) prezintă diferenţe de versificaţie, în special în zona psaltică, faţă de Biblia Regelui James (KJV) – care este considerată a fi standardul internaţional. Pentru a face posibilă lectura paralelă cu ajutorul programelor "SWORD", "e-Sword" sau "Theophilos", Bibliile româneşti trebuiesc aduse la un numitor comun cu standardul KJV. Textul este acelaşi, dar numerotarea versetelor diferă, unii Psalmi din versiunea românească având un număr mai mic sau mai mare de versete. Se întâmplă de asemenea ca unui Psalm din versiunea românească (de exemplu Psalmului 9) să‑i corespundă doi Psalmi (respectiv 9 şi 10) în versiunea Regelui James. Aici se va vedea talentul dezvoltatorului de a potrivi cele două versiuni, astfel incât lectura comparativă să fie posibilă.

       În principiu, acolo unde unui verset din versiunea românească îi corespund două versete în KJV, trebuie căutată terminaţia versetelor după KJV, iar versetul românesc trebuie împărţit în două. Invers, acolo unde unui singur verset din KJV îi corespund mai multe în versiunea românească, acestea din urmă trebuie comasate intr‑unul singur. Munca aceasta grea se rezumă din fericire la Cartea Psalmilor şi în mod sporadic la finalurile câtorva capitole din Vechiul Testament.

       Cu speranţa că aceste câteva repere vă vor fi de folos în munca dumneavoastră, vă urez mult spor în activitatea de dezvoltare a modulelor biblice !  Domnul fie cu voi !

 

3 Martie 2005                                                                         C. N. R.

 

                                                                                 Înapoi sus